Dt 18.03.21 Thursday Digital Classes Videos and Schedule

*మార్చి 18వ తేదీ దూరదర్శన్ యాదగిరి ఛానల్ లో పాఠాలు*

*3వ తరగతి - EVS - 10.30 నుండి 11.00 గంటల వరకు*

*👉పాఠం - ఊరికి పోదాం*
👇👇
https://youtu.be/AZaHWZWGkZM
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*5వ,తరగతి - తెలుగు - ఉదయం 11.00 నుండి 11.30 వరకు*

*👉పాఠం - చిట్యాల ఐలమ్మ - 3*
👇👇
https://youtu.be/pzn2cyYgv4U

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

*HIGH SCHOOL*

*10 వ,తరగతి - Bio Science - ఉదయం 11.30 నుండి 12.00 గంటల వరకు*

*👉పాఠం - Heredity and Evolution - 1* (EM)

https://youtu.be/yrXG23LLAA4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*9వ, తరగతి - భౌతిక శాస్త్రం -12.00 నుండి 12.21 గంటల వరకు*

*👉పాఠం - పరమాణువులో ఏముంది?*

https://youtu.be/XdP7ombC1GE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*10వ, తరగతి - జీవశాస్త్రం - ఉదయం 12.21 నుండి 12.44 గంటల వరకు*

*👉పాఠం - మెదడు నిర్మాణం - నాడులు - రకాలు*

https://youtu.be/QKg57rlSu3g
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*8వ, తరగతి - గణితం - ఉదయం 12.44 నుండి 01.00 గంటల వరకు*

*👉పాఠం - నాలుగు భుజాలు, ఒక కోణము ఇచ్చిన చతుర్భుజ నిర్మాణం*

https://youtu.be/YCp3l77g2Yc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢

*టీ- శాట్(T-sat)*

*3వ తరగతి - గణితం - 9.00 గం,, నుండి 9.30 గం,, ల వరకు*

*👉పాఠం: - గడియారం చూసి సమయం చెప్పడం*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*5వ తరగతి - English - 9.30 గం,, నుండి 10.00 గం,, ల వరకు*

*👉పాఠం - Will Power* B- Reading

            🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

*10వ తరగతి - సాంఘీక శాస్త్రం - 10.00 గం,, నుండి 10.30 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - విద్యా ప్రమాణాలు - 1*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*10వ తరగతి - Bio Science - 10.30 గం,, నుండి 11.00 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - Heredity and Evolution -1* (EM)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲

*7వ తరగతి - Social - 12.00 గం,, నుండి 12.30 గ,,ల వరకు*

*👉పాఠం - Rulers and Buildings* (EM)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*7వ తరగతి - English - 12.30 గం,, నుండి 01.00 గం,, ల వరకు*

*👉పాఠం - Snakes in India* (Face Sheet)

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

*6వ తరగతి - Maths - 02.00 గం,, నుండి 02.30 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - Understanding 3D and 2D Shapes* (UM)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*6వ తరగతి - Social - 02.30 గం,, నుండి 03.00 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - Language, Writing and Great Books - I* (EM)

             🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰

*8వ తరగతి - తెలుగు SL - 03.00 గం,, నుండి 03.30 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - శతక సుధ - 1*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*8వ తరగతి - భౌతికశాస్త్రం - 03.30 గం,, నుండి 04.00 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - నక్షత్రాలు - రాశి గుర్తులు*

            ♦♦♦♦♦♦♦♦

*9వ తరగతి - తెలుగు SL- 04.00 గం,, నుండి 04.30 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - ప్రార్థన - 1*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*9వ తరగతి - Physics - 04.30 గం,, నుండి 05.00 గ,, ల వరకు*
*👉పాఠం - Heat - 1* (EM)

How do you like this post ?

Please Share this post...

Related Posts...

Post a Comment

0 Comments

Recent Posts