Dt 21.01.2021 Thursday Digital Classes Videos and Schedule

*జనవరి 21వ తేదీ దూరదర్శన్ యాదగిరి ఛానల్ లో పాఠాలు*

*5వ తరగతి - EVS - 10.30 నుండి 11.00 గంటల వరకు*

*👉పాఠం - భద్రతా చర్యలు*
👇👇
https://youtu.be/3_Cr_f_nSTQ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*4వ,తరగతి - EVS - ఉదయం 11.00 నుండి 11.30 వరకు*

*👉పాఠం - జిల్లా కేంద్రము*
👇👇
https://youtu.be/18o3DQn-aKA

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

*HIGH SCHOOL*

*10 వ,తరగతి - గణితం - ఉదయం 11.30 నుండి 12.00 గంటల వరకు*

*👉పాఠం - నిరూపక జ్యామితి* (2 బిందువుల మధ్య దూరం)

https://youtu.be/ynd7L2Mg_tU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*9వ, తరగతి - Maths -12.00 నుండి 12.30 గంటల వరకు*

*👉పాఠం - Quadrilaterals - 1* (EM)

https://youtu.be/fb7rxSCXgw4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*8వ, తరగతి - Physics - ఉదయం 12.30 నుండి 01.00 గంటల వరకు*

*👉పాఠం - Combustion, Fuels, Flames* (EM)

https://youtu.be/VLNvmvhPx-U
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢

*టీ- శాట్(T-sat)*

*3వ తరగతి - గణితం - 9.00 గం,, నుండి 9.30 గం,, ల వరకు*

*👉పాఠం: - భాగాహార భావన వివిధ సందర్భాలు*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*4వ తరగతి - తెలుగు - 9.30 గం,, నుండి 10.00 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - సుమతీ శతకం - 3*

            🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

*10వ తరగతి - English - 10.00 గం,, నుండి 10.30 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - Bio Diversity* (Environment)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*10వ తరగతి - Social - 10.30 గం,, నుండి 11.00 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - The Making of Independent Ind Constitution* (EM)

            🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲

*7వ తరగతి - Maths - 12.00 గం,, నుండి 12.30 గ,,ల వరకు*

*👉పాఠం - Areas and Perimeter - 2* (EM)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*7వ తరగతి - తెలుగు - 12.30 గం,, నుండి 01.00 గం,, ల వరకు*

*👉పాఠం - చెట్టు* (SL)

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

*6వ తరగతి - Maths - 02.00 గం,, నుండి 02.30 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - Practical Geometry - 1* (EM)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*6వ తరగతి - English - 02.30 గం,, నుండి 03.00 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - Rip Van Winkle - 4*

             🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰

*8వ తరగతి - Maths - 03.00 గం,, నుండి 03.30 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - * (UM)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*8వ తరగతి - గణితం - 03.30 గం,, నుండి 04.00 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - బీజీయ సమాసాల గుణకారం*

            ♦♦♦♦♦♦♦♦

*9వ తరగతి - Social - 04.00 గం,, నుండి 04.30 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - Industries in India - 1* (EM)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*9వ తరగతి - భౌతికశాస్త్రం - 04.30 గం,, నుండి 05.00 గ,, ల వరకు*

*👉పాఠం - పరమాణువులో ఏముంది ?*TSAT DIGITAL LESSONS 21-01-2021

3rd Class || 9.00am || MATHS || భాగహార భావన వివిధ సందర్భాలు

4th Class || 9.30am || TELUGU || సుమతీ శతకం-3

10th Class || 10.00am || ENGLISH || A READING - BIO DIVERSITY (ENVIRONMENT)

10th class || 10.30AM || SOCIAL || THE MAKING OF INDEPENDENT INDIA'S CONSTITUTION-2 (E/M)

7th Class || 12.00pm || MATHS || AREA & PERIMETER - 2 (E/M)

7th Class || 12.30pm || TELUGU 2ND LANGUAGE || చెట్టు

6th Class || 02.00pm || MATHS || PRACTICAL GEOMETRY - 1 (E/M)

6th Class || 02.30pm || ENGLISH || RIP WAN WINKLE - 4

8th Class || 3.30pm || MATHS || POWERS AND EXPONENTS-1 (U/M)

8th Class || 3.30pm || MATHS || బీజీయ సమాసాల గుణకారం

9th Class || 4.00pm || SOCIAL || INDUSTRIES IN INDIA - 1 (E/M)

9th Class || 4.30pm || PHY.SCIENCE || పరమాణువులో ఏముంది?

TSAT NIPUNA DIGITAL LESSONS 21-01-2021

10th Class || 11.00am || PHY.SCIENCE || HUMAN EYE AND COLORFUL WORLD - 1 (U/M)

3rd Class || 11.30am || EVS || HAMARA GAAON (U/M)

4th Class || 12.00pm || MATHS || WAQT- 1 (U/M)


How do you like this post ?

Please Share this post...

Related Posts...

Post a Comment

0 Comments

Recent Posts