వనం మనం – హరిత హారం కార్యక్రమం సందర్భంగా కొన్ని నినాదాలు

_*📚✍వనం మనం కార్యక్రమం సందర్భంగా కొన్ని నినాదాలు*_

🌵🎄🌲🌳🌴🌱🌿

*తెలంగాణకు హరితహారం*
☘🍀🎍🎋🍃🍂🍁

🌾 *అడవులు మానవ మనుగడకు జీవనాధారం*

🍁 *చెట్లు మన చుట్టూ ఉన్న మౌన నేస్తాలు*

☘ *పచ్చదనం-మన ప్రగతికి సంకేతం*

🌼 *జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడుకుందాం*

🍃 *భవిష్యత్ తరాలకు భద్రతనిద్దాం*

🌿 *వనాలను దేవతలుగా పూజిద్దాం-ప్రపంచాన్ని పదికాలాలు కాపాడుకుందాం*

🎋 *వృక్షాలులేనిదే వన్యప్రాణులు లేవు-వన్య ప్రాణులు లేనిదే వృక్షాలు లేవు*

🌳 *ఊరంతా వనం-ఆరోగ్యంగా మనం*

🌲 *మన చెట్టు--మన నీడ-మన ఆరోగ్యం*

✳ *మట్టి ప్రతిమలనే పూజిద్దాం-పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం*

🌸 *చెట్లు నేల పటుత్వాన్ని, భూసారాన్ని చక్కగా కాపాడతాయి*

🎍 *వృక్షో రక్షతి రక్షితః అనగా చెట్టును మనంకాపాడితే ఆ చెట్టు మనల్ని కాపాడుతుంది అని అర్ధం.*

🎄 *చెట్లను నాటాలి, పెంచాలి, వాటిని రక్షించాలి*

🎄 *వనాలు పెంచు-వానలు వచ్చు*

✳చెట్లను పెంచు-ఆక్సిజన్‌ పీల్చు

🎄పచ్చని అడవులు-సహజ సౌందర్యములు

🌲వనాలు-మానవాళి వరాలు

🌳పచ్చని వనములు-ఆర్థిక వనరులు

☘అడవులు-మనకు అండదండలు

🌴 అడవిఉంటే లాభం-అడవి లేకుంటే నష్టం

🍃అడవిని కాపాడు-మనిషికి ఉపయోగపడు

🍂అటవీ సంపద-అందరి సంపద

🌷చెట్లు నరుకుట వద్దు-చెట్లు పెంచుట ముద్దు

🍃అడవులు-వణ్యప్రాముల గృహములు

🎋పచ్చని వనాలు-రోడ్డునకు అందములు

🌿సతతం-హరితం

🌵మొక్కలు ఉంటే ప్రగతి-మొక్కలు లేకుంటే వెలితి
🌳 చెట్టు కింద చేరు - సేద తీరు

🌴అడవులు ఉంటే కలిమి-అడవులు లేకుంటే లేమి

🌿అడవులు అంతరించడం అంటే-మనిషి పతనం అయినట్టే మొక్కను పట్టు-భూమిలో నాటు

🌴దోసిలిలోకి తీసుకోమొక్కా!-ఏదోస్థలమున నాటుము ఎంచక్కా!!

🌳స్వార్ధం లేని మొక్కని చూడు-ఓర్పుగ బ్రతకడం నేర్పుతుంది

🌲పర్యావరణాన్ని రక్షించండి అది మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది

🎄ప్రకృతి లేకుంటే మానవ మనుగడే ప్రశ్నార్ధకం

🌵ప్రకృతిని సంరక్షించుకోవడం ప్రతి మనిషి బాధ్యత.

🌷పచ్చని చెట్టు-మన ప్రగతికి మెట్టు

💐వృక్షాలు- మన శరీరం బయటఉండే ఊపిరితిత్తులు

🌾ఇంటింటా చెట్లు - ఊరంతా పచ్చదనం

🍁వృక్ష సంపదను పెంచాలి-స్వచ్ఛతనే సాధించాలి

🍂బిడ్డకు తల్లి రక్షణ-భూమికి ఓజోన్ రక్షణ

🍃మొక్కలు నాటండి! పర్యావరణాన్ని రక్షించండి

🎋జీవులను బ్రతకనిస్తే అవి మనలను బ్రతకనిస్తాయి

🍀జల సంరక్షణ-వన సంరక్షణ

☘పర్యావరణ రక్ష-విపత్తులకు శిక్ష

🌿సృష్టికి మూలం జీవం-జీవానికి మూలం వనం

🌱ఇంటింటికీ చెట్లు-సంక్షేమానికి మెట్లు

🌴వరాల వర్షం కురవాలంటే -పసిడి పంటలే పండాలంటే చిన్నా పెద్దా చేతులు కలిపి చెట్టూచేమనే పెంచాలి

🌳నా లక్ష్యం హరిత తెలంగాణ


🌳మొక్కలు నాటడం గొప్ప కార్యం-సంరక్షించడం మహత్కార్యం```

✓అడవులు మానవ మనుగడకు జీవనాధారం

✓చెట్లు మన చుట్టూ ఉన్న మౌన నేస్తాలు
✓పచ్చదనం-మన ప్రగతికి సంకేతం
✓జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడుకుందాం
✓భవిష్యత్ తరాలకు భద్రతనిద్దాం
✓వనాలను దేవతలుగా పూజిద్దాం-ప్రపంచాన్ని పదికాలాలు కాపాడుకుందాం
✓వృక్షాలులేనిదే వన్యప్రాణులు లేవు-వన్య ప్రాణులు లేనిదే వృక్షాలు లేవు
✓ఊరంతా వనం-ఆరోగ్యంగా మనం
✓మన చెట్టు--మన నీడ-మన ఆరోగ్యం
✓మట్టి ప్రతిమలనే పూజిద్దాం-పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం
✓చెట్లు నేల పటుత్వాన్ని, భూసారాన్ని చక్కగా కాపాడతాయి
✓వృక్షో రక్షతి రక్షితః అనగా చెట్టును మనంకాపాడితే ఆ చెట్టు మనల్ని కాపాడుతుంది అని అర్ధం.
✓చెట్లను నాటాలి, పెంచాలి, వాటిని రక్షించాలి
✓వనాలు పెంచు-వానలు వచ్చు
✓చెట్లను పెంచు-ఆక్సిజన్‌ పీల్చు
✓పచ్చని అడవులు-సహజ సౌందర్యములు
✓వనాలు-మానవాళి వరాలు
✓పచ్చని వనములు-ఆర్థిక వనరులు
✓అడవులు-మనకు అండదండలు
✓అడవి ఉంటే లాభం-అడవి లేకుంటే నష్టం
✓అడవిని కాపాడు-మనిషికి ఉపయోగపడు
✓అటవీ సంపద-అందరి సంపద
✓చెట్లు నరుకుట వద్దు-చెట్లు పెంచుట ముద్దు
✓అడవులు-వణ్యప్రాముల గృహములు
✓పచ్చని వనాలు-రోడ్డునకు అందములు
✓సతతం-హరితం
✓మొక్కలు ఉంటే ప్రగతి-మొక్కలు లేకుంటే వెలితి
✓చెట్టుకింద చేరు-సేదను తీరు
✓అడవులు ఉంటే కలిమి-అడవులు లేకుంటే లేమి
✓అడవులు అంతరించడం అంటే-మనిషి పతనం అయినట్టే మొక్కను పట్టు-భూమిలో నాటు
✓దోసిలిలోకి తీసుకోమొక్కా!-ఏదోస్థలమున నాటుము ఎంచక్కా!!
✓స్వార్ధం లేని మొక్కని చూడు-ఓర్పుగ బ్రతకడం నేర్పుతుంది
✓పర్యావరణాన్ని రక్షించండి అది మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది
✓ప్రకృతి లేకుంటే మానవ మనుగడే ప్రశ్నార్ధకం
✓ప్రకృతిని సంరక్షించుకోవడం ప్రతి మనిషి బాధ్యత.
✓పచ్చని చెట్టు-మన ప్రగతికి మెట్టు
✓వృక్షాలు- మన శరీరం బయటఉండే ఊపిరితిత్తులు
✓ఇంటింటా చెట్లు - ఊరంతా పచ్చదనం
✓వృక్ష సంపదను పెంచాలి-స్వచ్ఛతనే సాధించాలి
✓బిడ్డకు తల్లి రక్షణ-భూమికి ఓజోన్ రక్షణ
✓మొక్కలు నాటండి! పర్యావరణాన్ని రక్షించండి
✓జీవులను బ్రతకనిస్తే అవి మనలను బ్రతకనిస్తాయి
✓జల సంరక్షణ-వన సంరక్షణ
✓పర్యావరణ రక్ష-విపత్తులకు శిక్ష
✓సృష్టికి మూలం జీవం-జీవానికి మూలం వనం
✓ఇంటింటికీ చెట్లు-సంక్షేమానికి మెట్లు
✓వరాల వర్షం కురవాలంటే -పసిడి పంటలే పండాలంటే చిన్నా పెద్దా చేతులు కలిపి చెట్టూచేమనే పెంచాలి
✓నా లక్ష్యం నవ్యాంధ్ర-అదే హరితాంధ్ర
✓మొక్కలు నాటడం గొప్ప కార్యం-సంరక్షించడం మహత్కార్యం

🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇

How do you like this post ?

Please Share this post...

Related Posts...

Post a Comment

1 Comments

Please give your comments....!!!

Recent Posts