నేలకొండపల్లి ,కూసుమంచి ,తిరమలాయపాలెం , రూరల్ ,అర్బన్ , రఘునాధపాలెం.చింతకాని ,తల్లాడ ,బోనకల్. ముదిగొండ. మండలాల - ఖాళీలు ,స్ట్రెంత్ , అండ్ కేడర్ స్ట్రెంత్

How do you like this post ?

Please Share this post...

Related Posts...

Post a Comment

0 Comments

Recent Posts