LATEST UPDATES ...

Dt 11.09.2020 DD Yadagiri Online Classes Schedule for PS UPS HS School

Click Below To Read This In Telugu...


Search Box
Related Posts ...

👉 తేదీ 11.09.2020 శుక్రవారం 

👉 ప్రాథమిక పాఠశాలలు :

10 : 30 - మూడవ తరగతి - గణితం - ఆకారాలు ఆకృతులు ఆకారాలను గుర్తించడం ఆకారాలను ఏర్పరచడం

11:00 - ఐదవ తరగతి - పరిసరాల విజ్ఞానం జంతువులు మన జీవనాధారం

www.Guruvu.In

👉 ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠశాలలు:

11:30 - పదవ తరగతి - భౌతిక రసాయన శాస్త్రము - ఆమ్లాలు-క్షారాలు

11:48 - తొమ్మిదవ తరగతి - ఇంగ్లీష్ - games and sports

12:06 - పదవ తరగతి - జీవ శాస్త్రము - పోషణ ఆహార సరఫరా

12:23 - తొమ్మిదవ తరగతి - జీవశాస్త్రం - కణ నిర్మాణము కణంగాలు

12:42 - ఎనిమిదవ తరగతి - జీవశాస్త్రం - సూక్ష్మ జీవ శాస్త్రము

0 comments: